S čím souhlasíte – podrobně a právní řečí dle GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
účinné ode dne 1. 8. 2018

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Bohdana Goliášová,
Zahrada 6, Kaly, 594 55
IČ: 87111403 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Zahrada 6, Kaly, 594 55
email: bohdana@tvurcivpraxi.cz
telefon: +420 606 842 516
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Těmito osobními údaji mohou být Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

III.
Důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dáváte svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje pro účely marketingu po dobu 5 let, není-li souhlas odvolán dříve.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nevratně vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (dodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťující analytické, marketingové a obdobné služby.
2. Správce může předat osobní údaje do země mimo EU, pokud jde o zemi, do níž je poskytování osobních údajů umožněno na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (web: https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, IČO: 70837627, adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Svůj souhlas s  těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.